Privacy Policy (nederlands)

Dit privacybeleid beschrijft hoe Marcel Otterspeer Fotografie alle informatie gebruikt en beschermt die u geeft wanneer u deze website gebruikt.

Marcel Otterspeer Fotografie doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wat we verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

  • naam
  • contactinformatie inclusief e-mailadres en postadres
  • demografische informatie zoals postcode en voorkeuren
  • IP-adres en browsergegevens
  • andere informatie die relevant is voor de verwerking van bestellingen en / of aanbiedingen

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We verzamelen informatie over u om uw bestellingen te verwerken, uw account te beheren en, als u daarmee instemt, u aanbiedingen te sturen met betrekking tot onze producten en services.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Beveiliging

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw systeem te worden geplaatst. Met cookies kunnen webapplicaties als individu op u reageren. De webtoepassing kan zijn activiteiten aanpassen aan uw behoeften en informatie onthouden over uw voorkeuren.

Deze cookies zijn nodig om u de services te bieden die beschikbaar zijn via onze website en om enkele van de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden. Deze ID's slaan echter geen persoonlijke gegevens op.

Hieronder staan de cookies die van onze website kunnen worden gebruikt.

PHPSESSID

Willekeurige waarde om sessies te starten

ms_session

Een uniek willekeurig ID voor gebruikerservaring en acties zoals het opslaan van de inhoud van uw bestellijst.

persid

Een gecodeerde ID om u automatisch aan te melden bij uw account als u de optie 'onthoud mij' kiest bij het maken van een account of bij het aanmelden.

vid

Een bezoekers-ID-nummer dat wordt gebruikt voor ons statistische systeem.

lv

De datum van uw laatste bezoek aan ons statistisch systeem.

emview

Stel in of u de pop-upaanbieding van onze maillijst hebt bekeken (waarde van 1). Vereist, zodat het niet aan u wordt getoond elke keer dat u onze site bezoekt.

hasloggedin

Stel in of u eerder bent ingelogd op uw account (waarde van 1)

Links naar andere websites

Onze website kan links naar onze sociale accounts en / of andere interessante websites bevatten. Zodra u deze links echter hebt gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring.

Beheer van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u delen van onze website gebruikt, kunt u formulieren tegenkomen die u kunt invullen met uw e-mailadres of andere persoonlijke informatie. Op dat moment heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met uw betreffende formulier of evenement.

Als u bij ons een account hebt gemaakt, kunt u uw accountgegevens op elk gewenst moment bijwerken door in te loggen bij uw account en via het gebied Mijn account.

Als u wilt dat uw gegevens uit ons systeem worden verwijderd, kunt u ons e-mailen op contact@otterspeer.com met uw verzoek en we zullen dit zo snel mogelijk verwerken.


Privacy Policy (English)

This privacy policy sets out how Marcel Otterspeer Fotografie uses and protects any information that you give Marcel Otterspeer Fotografie when you use this website.

Marcel Otterspeer Fotografie is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

What we collect

We may collect the following information:

  • name
  • contact information including email address & mailing address
  • demographic information such as postcode and preferences
  • IP address & browser data
  • other information relevant to order processing and/or offers

What we do with the information we gather

We collect information about you to process your orders, manage your account and, if you agree, send you offers related to our products & services.

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your system hard drive. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs and remember information about your preferences.

These cookies are necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features, such as access to secure areas. However, these identifiers do not store any personal data.

Below are the cookies that may be used from our website.

PHPSESSID

Random value to start sessions

ms_session

A unique random identifier for user experience and actions such as saving contents of your shopping cart.

persid

An encrypted ID to automatically log you into your account if you choose the remember me option when creating an account or logging in.

vid

A visitor ID number used for our statistical system.

lv

The date of your last visit for our statistical system.

emview

Set if you have viewed our mailing list popup offer (value of 1). Required so it does not show to you each time you visit our site.

hasloggedin

Set if you have previously logged into your account (value of 1)

Links to other websites

Our website may contain links to our social accounts and/or other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement.

Controlling your personal information

When using parts of our website you may encounter forms to fill out with your email address or other personal information at which time you will have the option whether we may contact your pertaining to that form or event.

If you have created an account with us, you can update your account information at any time by logged into your account and using the My Account area.

If you wish to have your information removed from our system, you may email us at contact@otterspeer.com with your request and we will process that as soon as possible.

Blijf op de hoogte!

Uw gegevens zijn veilig opgeslagen bij me, en worden uiteraard niet gedeeld met anderen.

Hartelijk dank voor uw inschrijving!

 

Door het bezoeken van deze website of door op OK te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies op uw apparaat die het mogelijk maken dat deze website naar behoren werkt. Er worden geen cookies geplaatst voor advertentiedoeleinden.

    OK!   Privacy & Cookie policy
Meer foto's laden...
Scroll naar boven
Sluit venster
Laden
Sluit